Terminy posiedzeń komisji kwalifikacyjnych na terapię logopedyczną i pedagogiczną na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że posiedzenia komisji kwalifikacyjnych na terapię logopedyczną i pedagogiczną na rok szkolny 2023/2024 odbędą się w dniach 4-6.09.2023. Rodzice/opiekunowie prawni wszystkich zgłoszonych dzieci zostaną powiadomieni o wynikach kwalifikacji drogą telefoniczną lub SMS. W przypadku zakwalifikowania na zajęcia przekazana będzie informacja, do którego terapeuty należy […]

Skip to content