Zapisy na terapię logopedyczną na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z procedurami przyjmowania Dzieci na terapię logopedyczną w PP-P15 (znajdują się na stronie Poradni) informujemy, że zapisy na terapię logopedyczną na rok szkolny 2020/2021 są przyjmowane do 31.08.2020 r. Komisja kwalifikacyjna odbędzie się 01.09.2020 r.. Ze względu na okres pandemii i formę terapii w postaci pracy zdalnej w tym roku, decyzją Dyrektora Poradni PP-P15, tegoroczna terapia będzie przedłużona do… Czytaj dalej →

Odbiór opinii

Po odbiór opinii zapraszamy  w godzinach: Poniedziałek – 9.00 – 13.00 Środa – 13.00 – 17.00 http://credit-n.ru/potreb-kredit.html http://credit-n.ru/business-kredit.html Czytaj dalej →

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca… Czytaj dalej →

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom merytorycznym i obsłudze

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom merytorycznym i obsłudze Realizowanie przez Poradnię zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1, 5 m). Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka… Czytaj dalej →

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta Poradni

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta Poradni: W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dziecko i rodzic/opiekun prawny nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Osoby te powinny zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. O zdarzeniu… Czytaj dalej →

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika: Pracownicy Poradni w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego… Czytaj dalej →

JAK KSZTAŁTOWAĆ POZYTYWNĄ SAMOOCENĘ U DZIECKA

Nieraz widzimy dzieci, które nie lubią się wyróżniać w grupie, nie zabierają głosu, łatwo się poddają, idealizują innych, a siebie źle oceniają. Są to prawdopodobnie dzieci charakteryzujące się niską samooceną. Dziecko takie może być przekonane, że wszystko, co robi, jest bezwartościowe, w związku z czym łatwo się poddaje lub nawet niczego nie rozpoczyna. Nie realizuje swoich planów ani marzeń. Jest… Czytaj dalej →

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów on-line

29. kwietnia on-line, z wykorzystaniem programu Zoom, odbyło się spotkanie Sieci Współpracy Logopedów. Uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami z zakresu pracy zdalnej oraz dyskutowali na temat możliwości i ograniczeń terapii logopedycznej w czasie zawieszenia działalności placówek oświatowych. http://credit-n.ru/electronica.html http://credit-n.ru/kurs-cb.html Czytaj dalej →

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – zdalne konsultacje

Szanowni Państwo!   Przypominamy, że istnieje możliwość zdalnej konsultacji z doradcą zawodowym naszej poradni. Zachęcamy do kontaktu mailowego: poradnia.blaszczyk@wp.pl. Prosimy o podawanie w mailu numeru telefonu, znacznie ułatwi to późniejszą komunikację. http://credit-n.ru/forex.html http://credit-n.ru/offers-zaim/greenmoney-online-zaymi-za-20-minut.html Czytaj dalej →

Skip to content