Spotkanie terapeutów Integracji Sensorycznej w ramach Sieci Współpracy

2.10.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie terapeutów Integracji Sensorycznej w ramach Sieci Współpracy. Spotkania wzbudzają coraz szersze zainteresowanie wśród terapeutów. Nasze grono powiększyło się o kolejne osoby. Tematem spotkania były „Odruchy pierwotne (TOB, ATOS, STOS), oceniane podczas diagnozy zaburzeń przetwarzania sensorycznego”. Czytaj dalej →