Wpływ zabawek na rozwój dziecka

W życiu każdego z nas najbardziej istotny jest prawidłowy rozwój w pierwszym okresie naszego życia, czyli w dzieciństwie.

To, czego nauczymy się wówczas, będzie procentować w przyszłości. Większą część dnia małe dziecko spędza na swobodnych zabawach. Nieodłącznym zaś elementem tej aktywności, jest zabawka, która w znacznym stopniu przyczynia się do jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

Wyraża ona zazwyczaj treści kulturowe – charakterystyczne dla danej epoki, środowiska lub też aktualnej mody. Powinna jednak spełniać określone zadanie i funkcje, czyli między innymi wspierać rozwój fizyczny, emocjonalny oraz psychiczny.

Można też stwierdzić, iż zabawką może być większość rzeczy, które otaczają malucha. Dziecko uczy się wszystkiego w czasie zabawy, ponieważ jest to jego ulubiona forma aktywności. Młodsze pociechy bardziej potrzebują pomocy i podpowiedzi, natomiast starsze wystarczy nakierować lub zasugerować im treść zabawy.

Najważniejszą sprawą jest dobranie zabawki do okresu rozwojowego, w którym znajduje się dziecko.

Należy jednak zawsze pamiętać, aby:

  • była bezpieczna
  • odpowiednia do wieku dziecka
  • wpływała na różne zmysły
  • wpływała na rozwój ruchowy dziecka
  • wpływała na doskonalenie umiejętności manualnych
  • umożliwiała twórczą aktywność.

Zabawki powinny być dobierane też do wieku malucha:

  • noworodki: rozwija się spostrzegawczość, zabawki mogą być zawieszane nad łóżeczkiem lub wózkiem. Ważne jest to, aby miały mocne, kontrastowe i intensywne kolory, które będą przyciągać ich wzrok.
  • 3-5 miesiąc: rozwija się zmysł dotyku. Ważny jest zróżnicowany materiał i faktura
  • 5-6 miesiąc: rozwija się słuch i koordynacja wzrokowo – ruchowa. Zabawki powinny zachęcać dziecko do ćwiczenia rączek i wyostrzania słuchu. Mogą to być przedmioty wydające dźwięk po ściśnięciu, grzechoczące i szeleszczące.
  • powyżej 1 roku życia: rozwija się motoryka duża i mała, która ma istotny wpływ na prawidłowy rozwój mowy. Mogą to być klocki, układanki, puzzle, itp..

Zabawki dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, mają za zadanie uczyć wyrażania emocji i uczuć, z którymi dziecko w tym okresie ma często problemy. Dzięki zabawie zmniejsza się poziom stresu wywołanego relacjami z rówieśnikami oraz pomaga dzieciom w szybciej zaadoptować się w nowym środowisku, jakim jest szkoła. Zabawki powinny, poprzez swoje funkcje i wygląd, zmniejszać poziom agresji oraz uspokajać.

 

Przygotowała:

mgr Joanna Kowalczyk

logopeda PPP-15

 

 

 

 

 

 

 

„Brzydkie zabawki” a nasze dziecko

Na rynku coraz bardziej popularne stają się „brzydkie zabawki”. Ich producenci, być może nieświadomie, odchodzą od edukacyjnego charakteru zabawek i w pewnym sensie zatrzymują rozwój dzieci

Współczesne zabawki często przedstawiają wizerunki, uznawane powszechnie za przerażające, groźne oraz budzące wstręt mimo, że powinny wywoływać poczucie spokoju i relaksu u bawiącego się nimi dziecka. Panujące trendy zabawkarskie propagują brzydotę i oswajają dziecko z tym, co powinno budzić w nich lęk.

Produkcja zabawek regulowana jest przepisami, nie mówią one jednak nic o negatywnym wpływie brzydkich zabawek na psychikę dziecka. Niebezpieczne bodźce, których ono doświadcza, powodują, że staje się ono w swoim zachowaniu bardziej agresywne.

Zabawka powinna być atrybutem wspierającym naturalny rozwój dziecka i należy się zastanowić, czy są one dostosowane do wieku dziecka.

Obecnie liczy się sprzedaż, czyli wyniki finansowe producenta, a nie to, jakie są pozytywne skutki oddziaływania produktu. Wybór zabawki ściśle wiążę się z masową wyobraźnią. Dostęp do nich jest nieograniczony i są one produkowane zgodnie z aktualnymi trendami.

Najmłodsi fascynują się tym, co zobaczą w telewizji, bądź u swoich rówieśników. Ulegają wszechobecnej reklamie, która między innymi ma wpływ na kształtowanie ich gustów. Po wejściu do sklepu, prowadzą rodziców do półek, na których znajdują się pożądane przez nich przedmioty. Bardzo często dorośli ulegają swoim pociechom i dokonują zakupu czegoś, czym sami – będąc dzieckiem – nigdy nie bawiliby się.

Dzieci od małego oswajane są z kulturą śmierci, „sympatyczną” szpetotą, która powinna rodzić raczej niepokój. Uczą się, że zło może być,, trendy”.

Bezkrytyczna akceptacja przez najmłodszych wynika z braku doświadczeń. To my – dorośli musimy czuwać nad kształtowaniem wizerunku świata, który utrwali się w psychice naszych dzieci i będzie miał wpływ na ich dalsze życie.

Naturalnymi ludzkimi emocjami są strach, lęk i odraza. Oswajanie się z tymi negatywnymi odczuciami może mieć niekorzystny wpływ na człowieka. Dziecko, bawiąc się zabawkami przedstawiającymi potwory, wampiry oraz wyimaginowane postacie, traci wrażliwość na przedmioty i wizerunki budzące strach oraz na krzywdę innych. Oswaja się przez to także ze światem nierzeczywistym.

Tolerancja i akceptacja rodziców jest tu ogromna. Często nie zdają sobie sprawy, że są odpowiedzialni za kształtowanie wyobraźni i estetyki dziecka. Jest to niezwykle ważne i ma duży wpływ na ich prawidłowy oraz harmonijny rozwój.

Najlepszymi obiektami do naśladowania dla dzieci są ich rówieśnicy. Chcąc się upodobnić, przejmują wizerunki i zachowania swoich najbliższych znajomych. Bawią się tym, czym ich koleżanki i koledzy, ponieważ nie chcą się od nich odróżniać. Indywidualizm i odmienność są negowane w grupach rówieśniczych, dlatego starają się do nich upodobnić.

Rodzice, którym zależy na jak najlepszym wychowaniu swoich dzieci, z większą bacznością powinni zastanawiać się nad tym, co kupują swoim pociechom.

Nie powinni bezkrytycznie ulegać panującej modzie i prośbom swoich dzieci. Muszą starać się wytłumaczyć sens wyboru zabawki, bowiem zwykły zakaz, bez podania wyjaśnienia, będzie nieskuteczny, gdyż dzieci gorąco pragną akceptacji rówieśników z grupy.

 

 

mgr Joanna Kowalczyk

logopeda PP-P 15