Zapisy na terapię logopedyczną, pedagogiczną i Biofeedback na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że od 15.06.2021 do 31.08.2021 przyjmowane będą zapisy na terapię logopedyczną, pedagogiczną oraz Biofeedback. Zapisu dokonują rodzice/opiekunowie prawni wyłącznie poprzez złożenie w sekretariacie Wniosku o objęcie terapią (druki dostępne na stronie internetowej http://poradnia15.pl/dokumenty/ i w sekretariacie poradni). W przypadku zapisywania dziecka na więcej niż […]

Skip to content