Pierwsze spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w 2021 roku

Członkowie Sieci Współpracy Logopedów spotkali się 20.01.2021 roku na platformie Microsoft Teams, by podsumować projekt „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne„. Projekt ten został zrealizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020.

Podczas spotkania podsumowano również 5-letnią działalność Sieci oraz doceniono profesjonalizm i wybitne zaangażowanie jej pierwszego koordynatora, dra Jakuba Skrzeka, który był także opiekunem merytorycznym ww. projektu.

Od stycznia b.r. funkcję koordynatora Sieci będzie pełniła mgr Dorota Leśniczuk.

 

Plakaty Logopedia Ursus x7 A0

Plakaty Logopedia Ursus x7_A1_PRINT

Plakaty Logopedia Ursus x7 A2

Skip to content