W roku 2009 w naszej Poradni zostało utworzone Dzielnicowe Centrum ds. Integracji, którego zadaniem jest pomoc rodzicom dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wyborze jak najlepszej formy kształcenia oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i wszystkich zagadnień związanych z problematyką integracji.

Członkowie zespołu Dzielnicowego Centrum ds. Integracji w dzielnicy Ursus:

  • Elżbieta Miłosz – przewodnicząca zespołu, psycholog Poradni
  • Barbara Dudzińska – pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania
  • Dorota Kosno – pedagog specjalny Poradni
  • Iwona Marasińska – Szeląg – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2
  • Marta Werner – nauczyciel Gimnazjum nr 130
  • Agnieszka Gawron – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14
  • Maria Pawlaczyk – nauczyciel Przedszkola Integracyjnego nr 137
  • Beata Sierańska – pedagog Gimnazjum nr 132

Rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać informacje podczas dyżuru telefonicznego przewodniczącego zespołu w każdą środę w godzinach 10 – 12 pod numerem telefonu Poradni, lub bezpośrednio u członków zespołu w placówkach.

Informujemy również o spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju w każdą trzecią sobotę miesiąca w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie w godz. 10:00-12:00.
Rodzice będą mogli tam otrzymać wsparcie i pomoc psychologiczną, a także dowiedzieć się co w praktyce oznacza otrzymanie przez dziecko opinii czy orzeczenia.