header image
 

5 grudnia 2018 r. w Przedszkolu Integracyjnym nr 137 odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy dla Logopedów Dzielnicy Ursus. Po otwarciu zebrania przez Dyrektor Małgorzatę Polkowską, koordynator Sieci, dr Jakub Skrzek złożył serdeczne podziękowania za udostępnienie placówki.  (czytaj dalej…)

W imieniu swoim i wszystkich uczestników

serdecznie zapraszam do włączenia się w działania

Sieci Współpracy dla Logopedów

przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie

Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy:

jakub.skrzek@wp.pl

lub telefoniczny (PPP15):

503 160 099

22 886 73 28

Zapraszam do zapoznania się z krótką prezentacją dotyczącą naszej działalności
oraz z aktualnościami na podstronie

http://poradnia15.pl/logopedzi/

dr Jakub Skrzek

Koordynator Sieci

neurologopeda PPP15

19 października w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 odbyło się szkolenie z zakresu Kart Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD), które poprowadziła dr Joanna Gruba – autorka testu. W szkoleniu wzięła udział 15-osobowa grupa logopedów z Dzielnicy Ursus działająca w ramach Sieci współpracy.

KOLD jest wystandaryzowanym narzędziem służącym do diagnozy dzieci od 1. miesiąca życia do ukończenia 9. roku życia. Możliwość wykorzystywania tego narzędzia niewątpliwie wpłynie korzystnie na jakość diagnostyki logopedycznej w placówkach oświatowych.

Szkolenie w całości sfinansował Urząd Dzielnicy Ursus.

dr Jakub Skrzek

neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15

koordynator Sieci współpracy dla logopedów Dzielnicy Ursus

17 października w Przedszkolu nr 200 „Gąski Balbinki” miało miejsce pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Sieci współpracy dla logopedów Dzielnicy Ursus, inaugurujące cykl wizyt w placówkach oświatowych. Spotkanie rozpoczęła dyrektor Małgorzata Kopp, która podziękowała wszystkim uczestnikom za zaangażowanie na rzecz rozwoju opieki logopedycznej w dzielnicy oraz zaprezentowała nowe gabinety terapeutyczne powstałe po rozbudowie placówki.

W imieniu zgromadzonych głos zabrał koordynator sieci i neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 dr Jakub Skrzek, który podziękował za możliwość zorganizowania spotkania w Przedszkolu nr 200, zwracając uwagę na panującą w placówce atmosferę sprzyjającą zawodowemu doskonaleniu.

W części merytorycznej Dorota Leśniczuk, neurologopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 przedstawiła uczestnikom praktyczne wskazówki do przeprowadzania masażu twarzy – czynności wspomagającej terapię zaburzeń mowy u dzieci.

W spotkaniu uczestniczyli logopedzi i neurologopedzi: Małgorzata Niewińska, Dorota Leśniczuk i Jakub Skrzek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15, Anna Marszycka i Katarzyna Skrzyńska z Przedszkola nr 137, Monika Smolińska z Przedszkola nr 418, Adelina Konik z Przedszkola nr 194, Martyna Jaskulska z Przedszkola nr 439, Justyna Musińska z Przedszkola nr 200, Katarzyna Hermanowska ze Szkoły Podstawowej nr 11, Małgorzata Młodzianowska ze Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Agnieszka Szczodra ze Szkoły Podstawowej nr 4.

W setną rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, uczniowie i pracownicy ze wszystkich placówek oświatowych z Dzielnicy Ursus, wzięli udział w corocznym Festiwalu Oświatowym.

Odbył się on 22 września w Parku Hassów. Motywem przewodnim tego wydarzenia było hasło: „Ursus dla Niepodległej”, które rozpoczęło się okolicznościowym pochodem ulicami Dzielnicy. Uczniowie – przedstawiciele wszystkich ursuskich szkół nieśli 25-metrową flagę Polski.

W tej uroczystości wzięli także udział pracownicy naszej poradni, którzy później przygotowali różne atrakcje cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i Ich rodziców.

W 2016r. nasza Poradnia realizowała w ramach grantu z Biura Edukacji w Warszawie program terapeutyczny „Za górami, za lasami” przeznaczony dla dzieci 5 – letnich z wykorzystaniem metody bajkoterapii. Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju psychospołecznego dzieci pod kątem rozumienia własnych uczuć, przeżyć innych osób, wyrażania swoich emocji oraz rozwiązywania trudnych sytuacji. Poprzez zajęcia grupowe realizowane w przedszkolach dla dzieci oraz prelekcje dla rodziców dotyczące rozwoju emocjonalnego staraliśmy się kształtować umiejętności dzieci radzenia sobie z przeżyciami, których doświadczają na co dzień tak, aby mogły rozwijać się prawidłowo, nawiązywać dobre relacje z innymi a także miały większe szanse na pomyślny start w szkole. Podczas spotkań z rodzicami staraliśmy się rozwijać ich kompetencje rozpoznawania przeżyć dzieci i konstruktywnego radzenia sobie z nimi.

W prowadzonych przez nas zajęciach wzięło udział łącznie 162 dzieci oraz 113 rodziców z terenu dzielnicy Ursus.

Z ewaluacji prowadzonego przez nas programu wynika, że u dzieci znacznie zwiększyła się zdolność rozpoznawania emocji u innych osób, wzrosła gotowość do wyrażania słowami własnych uczuć oraz rozwinęły się kompetencje społeczne dzieci. Natomiast rodzice, którzy uczestniczyli w prelekcjach dotyczących rozwoju emocjonalnego dzieci uznali za bardzo ważne i pomocne poruszane przez nas tematy dotyczące roli akceptowania uczuć dziecka, przyzwolenia na ich wyrażanie w konstruktywny sposób oraz tego, jak rozmawiać z dziećmi o ich uczuciach a także emocjach rodziców.

Możemy zatem uznać, że cele jakie zakładaliśmy przygotowując program zostały zrealizowane. Ponadto efekty prowadzonych zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami pokazały, jak istotną rolę pełnią emocje w życiu każdego człowieka oraz jak duża jest potrzeba, aby wspierać dzieci już na wczesnym etapie rozwoju i ich rodziców, tak aby potrafili korzystać ze swoich emocji w pozytywny sposób i mogli tworzyć satysfakcjonujące więzi z innymi.

UWAGA: DNI OTWARTE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH!

Wykaz dni otwartych w warszawskich Liceach Ogólnokształcących można zobaczyć i pobrać tutaj »

Wykaz dni otwartych w warszawskich Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych można zobaczyć i pobrać tutaj »