TUS – zapisy

Zapraszamy uczniów uczęszczających do szkół w Dzielnicy Ursus na TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH   Trening Umiejętności Społecznych jest adresowany do młodzieży, która: potrzebuje wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych, nie wystarczająco radzi sobie w relacjach z rówieśnikami, chciałaby lepiej poznać i zrozumieć siebie. W […]

Terminy posiedzeń komisji kwalifikacyjnych na terapię logopedyczną, pedagogiczną, Biofeedback na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że posiedzenia komisji kwalifikacyjnych na terapie w roku szkolnym 2021/2022 odbędą się w następujących terminach: – terapia logopedyczna: 06.-08.09.2021, – terapia pedagogiczna: 06.-08.09.2021, – terapia Biofeedback: 06.09.202. Rodzice/opiekunowie prawni wszystkich zgłoszonych dzieci zostaną powiadomieni o wynikach kwalifikacji drogą telefoniczną lub SMS. W przypadku zakwalifikowania […]

Zapisy na terapię logopedyczną, pedagogiczną i Biofeedback na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że od 15.06.2021 do 31.08.2021 przyjmowane będą zapisy na terapię logopedyczną, pedagogiczną oraz Biofeedback. Zapisu dokonują rodzice/opiekunowie prawni wyłącznie poprzez złożenie w sekretariacie Wniosku o objęcie terapią (druki dostępne na stronie internetowej http://poradnia15.pl/dokumenty/ i w sekretariacie poradni). W przypadku zapisywania dziecka na więcej niż […]

Skip to content