W poradni istnieje możliwość przeprowadzenia badań wyższych funkcji słuchowych przy wykorzystaniu systemu „NEUROFLOW Aktywnego Treningu Słuchowego”. Oferta jest skierowana do dzieci, które ukończyły 6. rok życia. Ilość miejsc ograniczona.

Jeśli dziecko:
– ma trudności z rozumieniem mowy w szumie, gwarze,
– przy prawidłowej inteligencji ma trudności w uczeniu się czytania, pisania, nauką języków obcych (zaburzenia słuchu fonemowego, zaburzenia analizy i syntezy słuchowej, trudności w koncentracji),
– ma zaburzenia rozwoju mowy,
należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci zaburzenia przetwarzania słuchowego współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI, zaburzeniami rozwoju mowy.

Osobami odpowiedzialnymi są mgr Anna Zielińska i mgr Magdalena Ulman-Soczko.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego o metodzie Neuroflow:

https://youtu.be/hDGDlI1pMiQ

Skip to content