CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ W PORADNI?

 1. Termin wizyty może ustalić rodzic/opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń. Zapisy przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni (nie przyjmujemy zapisów drogą mailową). Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.
 2. Podczas zapisu na badanie/badania należy podać następujące dane:
  • imię i nazwisko dziecka;
  • wiek dziecka;
  • placówkę (nr przedszkola/szkoły z rejonu działania poradni);
  • powód zgłoszenia dziecka (np. trudności w nauce/wychowawcze/emocjonalne, problemy z rozwojem mowy, uzdolnienia, wybór kierunku kształcenia);
  • numer telefonu kontaktowego.
 1. Poradnia udziela pomocy bezpłatnie.
 2. Przed pierwszą wizytą dziecka w poradni w danym roku szkolnym rodzice/opiekunowie prawni proszeni będą o wypełnienie „Zgody na przeprowadzenie badań” (zawierającej m.in. numer PESEL dziecka). Druk dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej poradni w zakładce ‘DRUKI’.
 3. Jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane w innych poradniach lub leczone w placówkach specjalistycznych, prosimy zabrać na wizytę odpowiednią dokumentację (oryginały lub kserokopie).
 4. W przypadku uczniów badanych pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii) prosimy o dostarczenie sprawdzianów ortograficznych, wypracowań, zeszytów z klas młodszych, świadectw szkolnych dziecka itp.
 5. W przypadku uczniów badanych pod kątem wydania opinii o indywidualnym programie nauki prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie internetowej poradni w zakładce ‘OFERTA -> DLA DZIECI -> DIAGNOZA -> PROCEDURA WYDAWANIA OPINII DLA RODZICÓW -> INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI’.
 6. Jeśli dziecko ma wadę wzroku/słuchu i zalecone noszenie okularów/aparatów słuchowych, powinno je mieć podczas badania. Wskazane jest też dostarczenie informacji o diagnozie okulistycznej/audiologicznej.
 7. Dziecko niepełnoletnie przychodzi na wizytę z rodzicem/opiekunem prawnym.
 8. W dniu badania dziecko musi być zdrowe, wyspane, a także po posiłku. Jeśli dziecko ma objawy infekcji (katar, kaszel, gorączkę, dolegliwości żołądkowe itd.), należy odwołać wizytę i ustalić inny termin.
 9. Wizyta diagnostyczna w poradni trwa zazwyczaj około 2 godzin. Składają się na nią: wywiad z rodzicem, badanie oraz udzielenie porady.
 10. Przed wizytą w poradni rodzic powinien porozmawiać z dzieckiem na temat celu badania (np. „masz problemy z własnymi emocjami, a ja nie potrafię ci pomóc”, „tak dużo się uczysz i nadal masz kłopot z czytaniem, pisaniem, liczeniem, a ja nie wiem, jak cię wesprzeć”, „spotkanie z psychologiem/pedagogiem/logopedą ułatwi nam rozwiązanie problemu”) – chodzi o to, by dziecko nie traktowało wizyty jako kary (np. za słabsze oceny czy niegrzeczne zachowanie), ale jako sytuację, która ma na celu pomoc w kłopotach.
 11. W poradni pracują psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci i doradcy zawodowi – nie ma lekarzy w białych fartuchach.
 12. Poradnia zapewnia dyskrecję – wszystkich pracowników obowiązuje tajemnica zawodowa. Wyniki badań są przedstawiane wyłącznie rodzicom/opiekunom prawnym dziecka. Wyniki mogą być przekazane innym osobom (nauczyciel, wychowawca, specjalista zatrudniony w przedszkolu/szkole), ale tylko za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 13. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań psycholog zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dziecka na spotkanie, by omówić wyniki badań, określić przyczyny zgłaszanych trudności, zaproponować możliwe formy pomocy. Jest to też czas, kiedy rodzic/opiekun prawny może zadawać pytania, prosić o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii.
 14. Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego diagności sporządzają (w terminie do 30 dni, a w szczególnych przypadkach – 60 dni) opinię, informację o wynikach diagnozy bądź zaświadczenie (o możliwości odbioru dokumentu poinformuje sekretariat poprzez wysłanie sms).

 

Skip to content