Warsztaty dla Rodziców:

  • „Szkoła dla rodziców”.
  • Grupowe zajęcia edukacyjno – wspierające dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych z cechami nadpobudliwości psychoruchowej.
  • Doradztwo rodzinne oraz prelekcje i warsztaty na wybrane tematy zorganizowane na prośbę konkretnej placówki.
  • „Rodzic doradcą zawodowym swojego dziecka” – informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Skip to content