• Wniosek o przeprowadzenie badań pobierz »
 • Wniosek o wydanie opinii pobierz »
 • Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii (WWR) pobierz »
 • Wniosek o objęcie dziecka terapią pobierz »
 • Wniosek o wydanie informacji w sprawie wyników badania pobierz »
 • Wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – Wczesne Wspomaganie Rozwoju pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – indywidualna ścieżka kształcenia pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze pobierz »
 • Opinia ze szkoły – do orzeczenia (o potrzebie KS/IN) pobierz »
 • Opinia ze szkoły – do opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia pobierz »
 • Upoważnienie do odbioru orzeczenia pobierz »
 • Opinia o uczniu nauczyciela ze szkoły pobierz »
 • Opinia o dziecku nauczyciela z przedszkola pobierz »
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, COVID-19 dot. badań pobierz »
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, COVID-19 dot. terapii pobierz »
 • Klauzula informacyjna – PRACA ZDALNA pobierz »
 • Wniosek o objęcie dziecka terapią na terenie przedszkola pobierz »

Do wypełnienia przed badaniem centralnego przetwarzania słuchowego:

Skip to content