Druki

 

 • Wniosek o przeprowadzenie badań pobierz »
 • Wniosek o wydanie opinii pobierz »
 • Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii (WWR) pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – Wczesne Wspomaganie Rozwoju pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – indywidualna ścieżka kształcenia pobierz »
 • Zaświadczenie lekarskie – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze pobierz »
 • Opinia ze szkoły – do orzeczenia (o potrzebie KS/IN) pobierz »
 • Opinia ze szkoły – do opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia pobierz »
 • Upoważnienie do odbioru orzeczenia pobierz »
 • Opinia o uczniu nauczyciela ze szkoły pobierz »
 • Opinia o dziecku nauczyciela z przedszkola pobierz »

Do wypełnienia przed badaniem centralnego przetwarzania słuchowego:

 • Wniosek o przeprowadzenie badań centralnego przetwarzania słuchowego pobierz »
 • Zgoda na badanie NEUROFLOW pobierz »
 • Zgoda na przetwarzanie danych pobierz »
 • Kwestionariusz dotyczący dziecka pobierz »