Sieć Współpracy i Samokształcenia Kreatywnych Doradców Zawodowych prowadzona przez koordynatora doradztwa zawodowego z naszej Poradni mgr Annę Błaszczyk. Uczestnictwo w Sieci to cykliczne spotkania doradców, którzy jak najlepiej chcą wspierać swoich uczniów w dokonywaniu wyborów zawodowych.

Kontakt: ablaszczyk@poradnia15.pl

Skip to content