Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 

Tel. 22 886 73 28, kom. 503 160 099 

Doradztwo Zawodowe