EEG Biofeedback ponownie w ofercie Poradni!

W roku 2018/2019 do oferty Poradni powraca diagnoza metodą EEG Biofeedback. Zgłoszenia dziecka na diagnozę można dokonać telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie Poradni. Diagnostykę prowadzą mgr Małgorzata Bogiel i mgr Magdalena Przymus.