ZESPOŁY ORZEKAJĄCE PORADNI WYDAJĄ:

– orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
– opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w raz w tygodniu w piątek, w godzinach 8.00 – 10.00.
W miarę potrzeb Przewodniczący Zespołu może ustalić dodatkowe terminy posiedzeń.

Członkowie stali Zespołu Orzekającego:

– mgr Małgorzata Bańczak – przewodniczący

– mgr Monika Walczak – protokolant, pedagog

– mgr Elżbieta Miłosz – psycholog

– mgr Agnieszka Gładysz – psycholog

– mgr Dorota Kosno – pedagog specjalny

– dr Jakub Skrzek – neurologopeda

– lek. T. Bogucka-Szczęsnowicz – lekarz konsultant

Badania niezbędne do uzyskania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wykonują wszyscy specjaliści pracujący w poradni. Mogą oni być również powoływani na członków Zespołu Orzekającego.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci z wadami słuchu i wzroku wydaje Zespół Orzekający Poradni TOP, Warszawa, ul. Raszyńska 8/10.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci ze spektrum autyzmu wydaje Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8, ul. Narbutta 65/71 w Warszawie.

Pozostałe sprawy prowadzi nasza poradnia.

Skip to content