ZESPOŁY ORZEKAJĄCE PORADNI WYDAJĄ:
– orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
– opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w raz w tygodniu w piątek, w godzinach 8.00 – 10.00.
W miarę potrzeb Przewodniczący Zespołu może ustalić dodatkowe terminy posiedzeń.

Członkowie Zespołów Orzekających Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

  • przewodnicząca – mgr Małgorzata Bańczak
  • psycholog – mgr Elżbieta Miłosz, mgr Agnieszka Gładysz, mgr Anna Gawlicka
  • pedagog specjalny – mgr Dorota Kosno
  • pedagog – mgr Monika Walczak
  • neurologopeda –  dr Jakub Skrzek
  • lekarz – lek. med. Teresa Bogucka-Szczęsnowicz
  • protokolant – mgr Monika Walczak

Badania niezbędne do uzyskania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wykonują wszyscy specjaliści pracujący w poradni. Mogą oni być również powoływani na członków Zespołu Orzekającego.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci z wadami słuchu i wzroku wydaje Zespół Orzekający Poradni TOP, Warszawa, ul. Raszyńska 8/10.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci ze spektrum autyzmu wydaje Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8, ul. Narbutta 65/71 w Warszawie.

Pozostałe sprawy prowadzi nasza Poradnia.

Skip to content