Pracownicy Pedagogiczni

 

 • mgr Barbara Tomaszewska – dyrektor Poradni                     
  • Przewodnicząca Zespołów Orzekających
 • mgr Beata Klawczyńska-Chabros – wicedyrektor Poradni

PSYCHOLODZY
opieka nad placówkami

mgr Małgorzata Bańczak

 • Szkoła Podstawowa nr 382
 • Psychoterapia indywidualna
 • Członek Zespołu Orzekającego

mgr Weronika Bieńkowska – Kostrzewa  

 

mgr Anna Błaszczyk

 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Doradztwo zawodowe – badania i warsztaty

mgr Małgorzata Bogiel

 • Szkoła Podstawowa Nr 11

mgr Paulina Brynczak                    

 • Przedszkole Nr 168
 • Szkoła Podstawowa Nr 381
 • Badania pedagogiczne
 • Szkoła dla Rodziców

mgr Domagała Małgorzata

 • Szkoła Podstawowa nr 383
 • Przedszkole Nr 439

mgr Anna Gawlicka

 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Dzieci w wieku 3 – 5 lat nieuczęszczające do placówek
 • Placówka katolicka „Nasz Dom”
 • Członek Zespołów Orzekających

 mgr Agnieszka Gładysz

 • Badania psychologiczne dzieci pod kątem kształcenia specjalnego – niedostosowanych społecznie
 • Psychoterapia indywidualna
 • Członek Zespołów Orzekających

mgr Marta Jarecka – Sadowska

 • Przedszkole nr 418
 • Przedszkola niepubliczne
 • Psychoterapia indywidualna

mgr Beata Klawczyńska – Chabros

 • Szkoła Podstawowa nr 360
 • Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”
 • Członek Zespołów Orzekających

mgr Kondrat Krystyna

 • Szkoła Podstawowa nr 382

mgr Izabela Kopeć – Korzybska

 • Badania psychologiczne dzieci pod kątem kształcenia specjalnego – niedostosowanych społecznie
 • Psychoterapia indywidualna

 mgr Elżbieta Miłosz

 • Żłobki
 • Dzieci w wieku 0 – 3 lat nieobjęte opieką placówek
 • Badania psychologiczne dzieci w wieku 0-7 lat pod kątem kształcenia specjalnego – diagnoza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Członek Zespołów Orzekających

mgr. Edyta Osytek-Pochwicka

 • psychoterapia – dzieci zagrożone niedostosowaniem

mgr Magdalena Przymus

 • Szkoła Podstawowa Nr 14
 • Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 STO

mgr Celina Tymińska

 • Przedszkole nr 112
 • Przedszkole nr 194
 • Przedszkole nr 343
 • Przedszkole nr 413

mgr Monika Zarzycka

 • Przedszkole nr 200
 • Psychoterapia indywidualna
 • Szkoła dla Rodziców

mgr Sławomir Urmański

 • Liceum Ogólnokształcące nr 56
 • Liceum Ogólnokształcące „Montessori”
 • Zespół Szkół nr 42
 • Rodzinny Dom Dziecka
 • Prywatna Szkoła Podstawowa „Elipsoida”

mgr Agnieszka Przestrzelska

 • Przedszkole nr 441
 • Przedszkole nr 137
 • Przedszkole nr 219

mgr Anna Stępniewska

 • Psychoterapia indywidualna

 LOGOPEDZI

mgr Joanna Kowalczyk

 • Badania logopedyczne i indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci z terenu działania Poradni

mgr Dorota Leśniczuk – neurologopeda

 • Badania neurologopedyczne dzieci oraz terapia logopedyczna w ramach  Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Diagnoza logopedyczna na potrzeby zespołów orzekających

 mgr Małgorzata Niewińska

 • Badania logopedyczne i indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci z terenu działania Poradni
 • Diagnoza logopedyczna na potrzeby zespołów orzekających

dr   Jakub Skrzek – neurologopeda 

 • Badania neurologopedyczne dzieci oraz terapia logopedyczna w ramach  Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Diagnoza neurologopedyczna na potrzeby Zespołów Orzekających
 • Członek Zespołów Orzekających

LEKARZ

dr Teresa Bogucka – Szczęsnowicz

 • Konsultant i członek Zespołów Orzekających

PEDAGODZY

mgr Milena Szawkało

 • Badania pedagogiczne uczniów szkół podstawowych

mgr Dorota Kosno – oligofrenopedagog

 • Badania pedagogiczne uczniów szkół podstawowych pod kątem orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

mgr Barbara Krajewska

 • Badania pedagogiczne uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

mgr Anna Padarz

 • Badania pedagogiczne uczniów szkół podstawowych

mgr Anna Regner

 • Badania pedagogiczne uczniów szkół podstawowych

mgr Barbara Tomaszewska

 • Badania pedagogiczne dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

mgr Monika Walczak

 • Badania pedagogiczne dzieci pod kątem orzekania o potrzebie nauczania  indywidualnego i specjalnego
 • Badania pedagogiczne uczniów szkół podstawowych

mgr Anna Zielińska – pedagog

 • Badania i terapia wyższych funkcji słuchowych z wykorzystaniem systemu NEUROFLOW – Aktywnego Treningu Słuchowego

REHABILITACJA

mgr Białecka Magda

 • rehabilitacja, WWRD,
 • badania rehabilitacyjne

mgr Czajkowska Magdalena

 • rehabilitacja, WWRD

mgr Ulman – Soczko Magdalena

 • terapia integracji sensorycznej w ramach WWRD

TERAPEUCI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNI

mgr Wiesława Deluga – pedagog

 • Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci z kl. I – III

mgr Milena Gackiewicz  pedagog

 • Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci 6-letnich odroczonych od obowiązku szkolnego oraz dzieci z klas I-III

mgr Jolanta Karbarz – psycholog      

 • Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci z kl. IV – VII
 • Terapia korekcyjno – kompensacyjna sześciolatków

mgr Barbara Krajewska pedagog

 • Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z kl. IV – VI

mgr Anna Padarz – pedagog    

 • Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z klas I – III

mgr Monika Walczak – pedagog

 • Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci z kl. I – III

mgr Anna Zielińska – pedagog

 • Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci z kl. I – III
Skip to content