Kadra

 

mgr Barbara Tomaszewska – dyrektor Poradni, pedagog

 • badania pedagogiczne uczniów z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

PSYCHOLODZY – opieka nad placówkami

mgr Beata Klawczyńska-Chabros – wicedyrektor

 • Szkoła Podstawowa Nr 4
 • Rodzinny Dom Dziecka
 • Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Montessori”
 • Prywatna Szkoła Podstawowa „Elipsoida”
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła”
 • zajęcia grupowe dla rodziców dzieci z ADHD
 • doradztwo rodzinne
 • indywidualne zajęcia dla rodziców i dzieci z różnorodnymi zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi

mgr Małgorzata Bogiel

 • Szkoła Podstawowa nr 11
 • dzielnicowy koordynator Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Krzywdzonym w tym wykorzystywanym seksualnie
 • indywidualne zajęcia terapii metodą Biofeedback
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne – pomoc psychologiczna
 • zajęcia dla rodziców i uczniów klas IV „Jak skutecznie się uczyć?”

mgr Elżbieta Miłosz

 • Diagnoza Integracji Sensorycznej
 • Żłobki Nr 26 , 27 i 48
 • Dzieci w wieku 0 – 3 lat nieobjęte opieką placówek
 • Badania psychologiczne dzieci pod kątem kształcenia specjalnego – diagnoza dzieci niepełnosprawnych i opiniowania o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • zajęcia grupowe dla dzieci z ADHD i ich rodziców
 • praca w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju – koordynator
 • członek Zespołu Orzekającego
 • spotkania z rodzicami małych dzieci na temat wspierania rozwoju Integracji Sensorycznej poprzez aktywności codzienne
 • koordynator zespołu Dzielnicowego Centrum ds. Integracji

mgr Magdalena Przymus

 • Szkoła Podstawowa nr 14
 • Szkoła społeczna STO 4 – podstawowa i gimnazjum
 • koordynator programu warszawskiego „Wars i Sawa”
 • indywidualne zajęcia terapii metodą Biofeedback
 • „Szkoła dla Rodziców”

mgr Celina Tymińska

 • Przedszkole Nr 112
 • Przedszkole Nr 194
 • Przedszkole Nr 343
 • Przedszkole Nr 413
 • zajęcia grupowe z dziećmi, warsztaty, prelekcje i wykłady dla rodziców i nauczycieli
 • mediacja oświatowa – mediator
 • „Szkoła dla Rodziców”

mgr Agnieszka Gładysz

 • psychoterapia indywidualna
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z gimnazjum we współpracy ze szkołą
 • realizacja programu „Spojrzeć lękowi w oczy” dla uczniów gimnazjum
 • diagnoza i opiniowanie dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie – członek Zespołu Orzekającego

mgr Małgorzata Domagała

 • Przedszkole nr 168
 • Filia Szkoły Podstawowej nr 4
 • Zajęcia ogólnorozwojowe
 • terapia SI

mgr Izabela Kopeć – Korzybska

 • Psychoterapeuta
 • Badania psychologiczne dzieci pod kątem kształcenia specjalnego – niedostosowanych społecznie

mgr Agnieszka Prostko

 • Przedszkole Nr 200
 • Przedszkole Nr 418
 • Przedszkole Nr 137
 • Filia Przedszkola Nr 137
 • Przedszkola niepubliczne
 • badania z zakresu dojrzałości szkolnej
 • indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe

mgr Anna Gawlicka

 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • dzieci nie objęte placówkami w wieku przedszkolnym
 • terapia grupowa metodą Weroniki Sherborne

mgr Anna Błaszczyk

 • Szkoła Podstawowa nr 382
 • Placówka specjalna niepubliczna „Nasz Dom”
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe

mgr Weronika Bieńkowska

 • Gimnazjum nr 132
 • psychoterapia indywidualna
 • diagnoza psychologiczna

mgr Małgorzata Bańczak

 • Gimnazjum nr 130, 131, 133
 • Liceum Ogólnokształcące Nr 56
 • Zespół Szkół Nr 42

mgr Paulina Brynczak

 • Przedszkole Nr 168
 • Przedszkole Nr 219
 • Filia Przedszkola Nr 194
 • Szkoła Podstawowa Nr 381, 383
 • diagnoza psychologiczna

mgr Jolanta Karbarz

 • Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci 6-letnich oraz klas IV-VI

mgr Zofia Staniszewska

 • Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki dla dzieci 6-letnich oraz klas 0-VI
 • diagnoza dyskalkulii dla dzieci z terenu działania Poradni
 • diagnoza dzieci zdolnych (matematyka) do opiniowania o indywidualnym toku nauki

LOGOPEDZI:

mgr Małgorzata Niewińska – logopeda

 • indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci z terenu działania Poradni
 • badania logopedyczne i diagnozy na potrzeby zespołów orzekających – członek Zespołów Orzekających

dr Jakub Skrzek – neurologopeda

 • indywidualne zajęcia neurologopedyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
 • badania neurologopedyczne pod kątem orzecznictwa oraz opiniowania o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – członek Zespołów Orzekających
 • koordynator Sieci Współpracy dla logopedów pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi

mgr Joanna Kowalczyk – logopeda

 • indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci z terenu działania Poradni
 • badania logopedyczne i diagnozy na potrzeby zespołów orzekających – członek Zespołów Orzekających

mgr Dorota Leśniczuk – neurologopeda

 • indywidualne zajęcia neurologopedyczne w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
 • badania neurologopedyczne pod kątem orzecznictwa oraz opiniowania o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – członek Zespołów Orzekających

PEDAGODZY

mgr Barbara Tomaszewska

 • badania pedagogiczne dzieci przedszkolnych, uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • przewodniczący Zespołów Orzekających

mgr Barbara Krajewska

 • indywidualna terapia korekcyjno – kompensacyjna kl. IV-VI
 • badania pedagogiczne uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

mgr Monika Walczak

 • indywidualna terapia korekcyjno – kompensacyjna dla dzieci klas I – III
 • badania pedagogiczne na potrzeby Zespołów Orzekających – członek Zespołów Orzekających

mgr Anna Padarz – pedagog  

 • Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z klas I – III

mgr Anna Zielińska

 • indywidualna terapia korekcyjno – kompensacyjna dla dzieci z klas I-III
 • Badania i terapia wyższych funkcji słuchowych z wykorzystaniem systemu NEUROFLOW – Aktywnego Treningu Słuchowego

mgr Milena Gackiewicz

 • indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci 6-letnich odroczonych z obowiązku szkolnego
 • indywidualna terapia korekcyjno – kompensacyjna dla dzieci z klas I-III
 • diagnoza pedagogiczna – szkoły podstawowe

mgr Dorota Kosno – oligofrenopedagog

 • indywidualne zajęcia pedagogiczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
 • badania pedagogiczne pod kątem orzecznictwa oraz opiniowania o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – członek Zespołów Orzekających
 • członek zespołu Dzielnicowego Centrum ds. Integracji

mgr Magdalena Ulman-Soczko – surdopedagog, oligofrenopedagog

 • indywidualne zajęcia pedagogiczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
 • terapia SI w ramach ZWWR

mgr Magda Czajkowska – fizjoterapeuta

 • pedagog specjalny
 • fizjoterapeuta
 • diagnoza i terapia dzieci objętych pomocą w ramach WWR

mgr Anna Regner

 • pedagog specjalny
 • diagnoza i terapia dzieci objętych pomocą w ramach WWR

mgr Magdalena Kamer – fizjoterapeuta

 • Indywidualne ćwiczenia usprawniające (rehabilitacja) dzieci w ramach prac Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • diagnoza rehabilitacyjna

LEKARZ KONSULTANT – Teresa Bogucka – Szczęsnowicz

PRACOWNICY SEKRETARIATU

Alicja Gradecka

Aneta Borys

Barbara Klimczak