mgr Anna Błaszczyk

psycholog

Kontakt: AnBlaszczyk@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

  • Psychologia (studia magisterskie) –Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  • Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (studia magisterskie) – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  • Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (studia podyplomowe) – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
  • Job coaching, doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne, studia podyplomowe – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.

Wybrane kursy i szkolenia:

  • Półroczny staż w Poradni dla Osób z Autyzmem Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii przy ul. Koszykowej.
  • Dwuletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży – „Poza-Schematami”.
  • Kurs I stopnia dla Terapeutów Integracji Sensorycznej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.
  • Liczne kursy i szkolenia kwalifikacyjne uprawniające do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej.
  • Liczne kursy i szkolenia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (narzędzi, metodologii, itp. stosowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą).

Zakres działań w Poradni:

  • Opieka psychologiczna nad uczniami Zespołu Szkół nr 42, LO nr 56, H2H, LO Montessori, Rodzinny Dom Dziecka.
Skip to content