mgr Celina Tymińska

psycholog

Kontakt: CTyminska@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wydział filozofia, kierunek psychologia.
 • Uniwersytet Warszawski, wydział pedagogika, Edukacja początkowa z reedukacją – studia podyplomowe.
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Mediacja – studia podyplomowe.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Stosowanie i interpretowanie Skali Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku przedszkolnym IDSP.
 • Stosowanie i interpretowanie Skali Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS.
 • Stosowanie i interpretowanie Skali Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS2.
 • Stosowanie i interpretowanie Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5).
 • Mutyzm wybiórczy.
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS), terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu.
 • ICF-10.
 • Interwencja kryzysowa przez telefon.
 • Warsztat Umiejętności Wychowawczych – Szkoła dla Rodziców.
 • Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, Zaburzenia Zachowania – diagnoza i terapia.
 • Jak pomagać dzieciom krzywdzonym.

Zakres działań w Poradni:

 • Opieka nad przedszkolami P112 i P194 – diagnoza, porady wychowawcze dla rodziców, konsultacje dla nauczycieli, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, prelekcje dla rodziców, warsztaty dla nauczycieli, dzieci i rodziców.
 • Prowadzenie Warsztatów Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców (grupa czwartkowa).
 • Prowadzenie Mediacji.
 • Współpraca z OPS Ursus – członek Zespołu Interdyscyplinarnego.
Skip to content