dr Joanna Szczepaniak

psycholog

Kontakt: JSzczepaniak@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Studia magisterskie na kierunku psychologia (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).
 • Studia doktoranckie – stopień doktora nauk o kulturze fizycznej (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie).
 • Univesita’ degli Studi di Roma „La Sapienza”, Wydział Psychologii – program Erasmus.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
 • Skala Inteligencji i Rozwoju IDS-P
 • Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2
 • Skala Leiter-3
 • Bateria 5/6
 • System Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3
 • Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-V
 • Niewerbalny Test Inteligencji TONI-4
 • Arteterapia (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi)
 • Neuropsychologia kliniczna dziecka, teoria i praktyka
 • Kids’Skills – Dam radę!
 • Terapia behawioralna tików u dzieci i młodzieży
 • Terapia dziecka z zaparciami nawykowymi i moczeniem
 • Analiza rysunku dziecka – zrozumieć dziecięce rysunki
 • Zespół Aspergera (cechy autystyczne) – diagnoza, terapia, modyfikacja zachowań
 • Dziecko wychowujące się w trudnych sytuacjach rodzinnych
 • Dziecko w sytuacji rozpadu rodziny
 • Terapia dzieci z mutyzmem wybiórczym
 • Techniki redukcji stresu – Trening relaksacyjny Jacobsona, Trening autogenny Schultza
 • Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika

Zakres działań w Poradni:

 • Opieka nad Przedszkolem nr 200 i Przedszkolem nr 343.
Skip to content