dr Joanna Szczepaniak

psycholog

Kontakt: JSzczepaniak@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Studia magisterskie na kierunku psychologia (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).
 • Studia doktoranckie – stopień doktora nauk o kulturze fizycznej (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie).
 • Univesita’ degli Studi di Roma „La Sapienza”, Wydział Psychologii – program Erasmus.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
 • Skala Inteligencji i Rozwoju IDS-P.
 • Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2.
 • Skala Leiter-3.
 • Arteterapia (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi) – kurs podyplomowy.
 • Analiza rysunku dziecka – zrozumieć dziecięce rysunki.
 • Zespół Aspergera (cechy autystyczne) – diagnoza, terapia, modyfikacja zachowań.
 • Dziecko wychowujące się w trudnych sytuacjach rodzinnych.

Zakres działań w Poradni:

 • Opieka nad Przedszkolem nr 200 i Przedszkolem nr 343.
Skip to content