mgr Magdalena Przymus

psycholog

Kontakt: MPrzymus@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Oligofrenopedagogika – Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia podyplomowe.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera w praktyce – jak zaplanować i przeprowadzić indywidualną pracę.
 • Trening Umiejętności Społecznych – TUS.
 • Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.
 • Diagnoza i terapia Biofeedback I stopień.
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców w oparciu o koncepcję T. Gordona i książkę Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” i „Rodzeństwo bez rywalizacji”.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień.
 • Kurs dla prowadzących – DynaMind Studium Technik Umysłowych.
 • Terapia dzieci moczących się i ich rodzin.
 • Bajki relaksacyjne dla dzieci.
 • Treningi relaksacyjne.

Zakres działań w Poradni:

 • Opieka nad szkołami: Szkołą Podstawową nr 14 i Społeczną Szkołą Podstawową nr 4 STO – diagnoza, opinie i orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, rozmowy z rodzicami i nauczycielami, proponowanie aktywności, które mogą pomóc w poradzeniu sobie z problemem.
 • Prowadzenie Warsztatów Umiejętności Wychowawczych: „Szkoła dla rodziców” i „Rodzeństwo bez rywalizacji”.
 • Interwencja kryzysowa.
Skip to content