mgr Małgorzata Niewińska

logopeda, pedagog nauczania początkowego, pedagog terapeuta ,reedukator

Kontakt: M.Niewinska@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Studia wyższe magisterskie dzienne na Wydziale Pedagogicznym – Uniwersytet
 • Studia podyplomowe Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi – Uniwersytet Warszawski.
 • Studium Kwalifikacyjne Logopedii Szkolnej – IKN.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia afazji – dr H. Misztal.
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego diagnoza i usprawnianie – dr Marlena Kurowska.
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się – mgr Andrzej Cwaliński.
 • Makaton – program rozwoju komunikacji.
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone – kurs I stopnia.
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka- strategie leczenia według Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney – dr Marta Szmaj.
 • Kurs „Istota i terapia jąkania” dr K. Szamburski;
 • „Szkolenie modułowe dla specjalistów – TEACCH, 8 tygodniowy program pracy z uczniem, całościowe zaburzenia rozwoju: objawy, diagnoza ,testy, etiopatogeneza, TUS” – Ośrodek SCOLAR w Warszawie.
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością i zespołem Downa – dr Iwona Michalak – Widera.
 • Diagnoza , obraz kliniczny, modele leczenia w przypadku najczęstszych zaburzeń rozwojowych u dzieci – ADHD, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania ,zespół Aspergera.
 • Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem metody werbo – tonalnej – dr hab. Anita Lorenc.
 • Terapia ustno – twarzowa i stymulacja sensoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Mutyzm wybiórczy u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia.
 • Karta Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD.
 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego – TRJ.
 • Badania przesiewowe narządów zmysłów.

Zakres działań w Poradni:

 • Badania logopedyczne i terapia logopedyczna dla dzieci z terenu działania Poradni.
 • Diagnoza logopedyczna na potrzeby Zespołu Orzekającego.
Skip to content