mgr Agnieszka Sajdak

psycholog

kontakt: A.Sajdak@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, psychologia, studia magisterskie.
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching.

Wybrane kursy i szkolenia:

  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS).
  • Terapia ręki.
  • Dziecko z autyzmem w przedszkolu i w szkole.
  • Stosowanie i interpretowanie Skali Inteligencji Stanford -Binet 5 (SB5).
  • Bateria 5/6 – szkolenie kwalifikacyjne.

Zakres działań w Poradni:

  • Opieka nad Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi nr 418. Diagnoza, porady wychowawcze dla rodziców, konsultacje dla nauczycieli, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci.
Skip to content