mgr Agnieszka Szczodra

Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kontakt: ASzczodra@eduwarszawa.pl – nieobecność

 

Ukończone studia:

 • Studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia, moduł kompetencyjny terapia pedagogiczna (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie).
 • Studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie).
 • Podyplomowe studia „ Pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna” (Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cogito” w Warszawie).

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia.
 • Program Rozwoju Komunikacji Makaton.
 • Kurs „Bilateralna integracja – program szkolny.
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD.
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego.
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym.
 • Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego w wieku szkolnym.
 • Konstruowanie opinii logopedycznej w praktyce.
 • Połykanie w logopedii w ujęciu praktycznym: Diagnoza i terapia połykania.
 • Terapia zaburzeń mowy u dziecka z zespołem trzeciego migdała.
 • Terapia miofunkcjonalna. Wertykalno-horyzontalna pozycja języka. Oddychanie.
 • Masaż logopedyczny dziecka od podstaw.
 • Diagnoza miofunkcjonalna.
 • Krótkie wędzidełko języka, diagnoza i terapia przed i po zabiegu.
 • CAPD – centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 • Mowa bezdźwięczna – diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna.
 • Diagnoza i terapia rynolalii – rozwiązania praktyczne.
 • Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego.
 • Wykorzystanie rozwiązań LEGO Education w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Aspekt zaburzeń sensorycznych w terapii logopedycznej.
 • Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika.
 • Zabawy sensoryczne w logopedii.

Zakres działań w Poradni:

 • Terapia logopedyczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Skip to content