mgr Anna Regner

pedagog, magister Nauk o Rodzinie, pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji

Kontakt: ARegner@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Pedagogika – studia magisterskie – Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Nauki o Rodzinie – studia magisterskie – Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie – studia podyplomowe – Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie – studia podyplomowe – Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Wczesna Interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.
 • Terapia Ręki.
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich.
 • Bateria 7/9 oraz Bateria 10/12 w praktyce diagnostycznej.
 • Bateria metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat.
 • Diagnoza dziecięcych kompetencji w zakresie edukacji matematycznej dzieci wg koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Diagnoza KORP.
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.
 • Masaż Shantala.
 • Promotor Karmienia Piersią.

Zakres działań w Poradni:

 • Pedagog w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • Badania pedagogiczne uczniów szkół podstawowych.
Skip to content