mgr Magdalena Ulman-Soczko

pedagog, surdopedagog, pedagog specjalny, terapeuta SI, diagnosta CAPD

Kontakt: MUlman@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Pedagogika – studia dzienne – Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Surdopedagogika – studia podyplomowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Pedagogika specjalna – studia podyplomowe – Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej I i II stopnia.
 • Kurs uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow.
 • Terapia Ręki.
 • Dobór narzędzia pisarskiego.
 • Nakładka na narzędzie pisarskie, rodzaje i zasady doboru.
 • Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca AAC.
 • Wczesna Interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.
 • Diagnoza KORP.
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Domowa terapia ręki.
 • Dobór nakładki do narzędzia pisarskiego.
 • Trener umiejętności grafomotorycznych.

Zakres działań w Poradni:

 • Pedagog i terapeuta SI w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • Provider Metody Neuroflow, diagnosta w zakresie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.
 • Koordynator Sieci Współpracy Terapeutów Integracji Sensorycznej.
 • Współprowadzenie Warsztatów Terapii Ręki.
Skip to content