header image
 

An interesting link...

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI (PSTIS) ogłasza w dniach 23-29 października 2017 roku VI Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji SI (OTBK SI)

Plakat OTBK SIKażdy Rodzic zaniepokojony rozwojem sensoryczno-motorycznym (zmysłowo-ruchowym) swojego dziecka będzie mógł skorzystać z pomocy terapeuty integracji sensorycznej SI.

Więcej informacji pod poniższym adresem:

http://pstis.pl/pl/html/index.phpv2=block&str=podstrona_dla_rodzicow-start

Z okazji zbliżającego się Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 w Warszawie wraz z Ośrodkiem Kultury Arsus serdecznie zapraszają uczniów klas III gimnazjum na pokaz filmów dotyczących zawodów, w których można kształcić się w warszawskich technikach i szkołach branżowych. Wszystkich zainteresowanych rozpocząciem kształcenia zawodowego i zdobyciem informacji na temat możliwych ścieżek kształcenia, zapraszamy serdecznie do Sali Kameralnej Ośrodka Kultury Arsus w dniu 19 października 2017r. Spotkanie odbędzie się w godzinach: 9:30-12:00. Chęć uczestnictwa należy zgłosić koordynatorowi doradztwa zawodowego lub pedagogowi w szkole, do której uczęszcza dziecko.

Zapraszamy!

Zapraszamy Uczniów klas III Gimnazjów z dzielnicy Ursus na cykl warsztatów rozwoju osobistego:

„ODKRYJ SIEBIE – ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ”

Podczas cyklu 8 spotkań (odbywających w środy w godzinach 17:00-18:30) będziecie mogli lepiej poznać siebie:

 • Zidentyfikować własne mocne strony,
 • Poznać obszary do rozwoju,
 • Przyjrzeć się bliżej swojemu systemowi wartości,
 • Zmierzyć się z marzeniami,
 • Uświadomić sobie własne potrzeby i motywy działań,
 • Zastanowić się nad zainteresowaniami, preferencjami,
 • Zdiagnozować własną osobowość edukacyjno-zawodową

A wszystko to po to, aby lepiej, skuteczniej i bardziej świadomie dokonywać przyszłych wyborów edukacyjno-zawodowych.

„Odkryj siebie, zaplanuj własną przyszłość” to cykl 8 spotkań w grupie warsztatowej liczącej maksymalnie 12 osób. Poprowadzą je Małgorzata Bańczak i Anna Błaszczyk – psycholodzy i doradcy edukacyjno-zawodowi z Poradni.

 Termin rozpoczęcia warsztatów – 08.11.2016r.

Zapisów muszą dokonać Wasi rodzice – osobiście w sekretariacie Poradni lub telefonicznie – dzwoniąc pod numery Poradni (stacjonarny lub komórkowy). Warunkiem przyjęcia dziecka na warsztaty jest wypełniony i podpisany wniosek o objęcie dziecka takimi zajęciami w Poradni (do pobrania na stronie Poradni) oraz wypełniona ankieta dotycząca dziecka (przekazana dzieciom na pierwszych zajeciach).

 

Zapisy potrwają do dnia 27.10.2017r.

 

Serdecznie zapraszamy!

Psycholog Poradni – Agnieszka Prostko przygotowała dla Państwa informacje, gdzie w Warszawie rodzice i dzieci mogą otrzymać pomoc psychologiczną. Informacje znajdują się w pliku załączonym do wpisu (poniżej).

ulotka informacyjna

Zaproszenie do Sieci Współpracy dla logopedów

 Jeśli jesteś logopedą, neurologopedą, surdologopedą lub terapeutą wczesnej interwencji i chciałbyś/chciałabyś:

 • podzielić się swoimi sukcesami/trudnościami terapeutycznymi
 • wymienić spostrzeżenia
 • wzbogacić wiedzę z zakresu terapii mowy
 • poznać specjalistów pracujących w rejonie Dzielnicy Ursus

serdecznie zapraszam do uczestnictwa w spotkaniach sieci współpracy dla logopedów pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi. Nasza grupa działa już dwa lata, liczy 10 osób i nie ma charakteru zamkniętego. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z poradnią lub bezpośrednio ze mną: jakub.skrzek@wp.pl.

 

Do zobaczenia w roku szkolnym 2017/2018!

Jakub Skrzek

koordynator sieci

Konsultacje dla nauczycieli:

mgr Joanna Iwona Kowalczyk – ekspert z listy MEN w zakresie:

 • pedagogika
 • filologia polska
 • logopedia
 • zarządzanie oświatą

udziela konsultacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

W 2016r. nasza Poradnia realizowała w ramach grantu z Biura Edukacji w Warszawie program terapeutyczny „Za górami, za lasami” przeznaczony dla dzieci 5 – letnich z wykorzystaniem metody bajkoterapii. Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju psychospołecznego dzieci pod kątem rozumienia własnych uczuć, przeżyć innych osób, wyrażania swoich emocji oraz rozwiązywania trudnych sytuacji. Poprzez zajęcia grupowe realizowane w przedszkolach dla dzieci oraz prelekcje dla rodziców dotyczące rozwoju emocjonalnego staraliśmy się kształtować umiejętności dzieci radzenia sobie z przeżyciami, których doświadczają na co dzień tak, aby mogły rozwijać się prawidłowo, nawiązywać dobre relacje z innymi a także miały większe szanse na pomyślny start w szkole. Podczas spotkań z rodzicami staraliśmy się rozwijać ich kompetencje rozpoznawania przeżyć dzieci i konstruktywnego radzenia sobie z nimi.

W prowadzonych przez nas zajęciach wzięło udział łącznie 162 dzieci oraz 113 rodziców z terenu dzielnicy Ursus.

Z ewaluacji prowadzonego przez nas programu wynika, że u dzieci znacznie zwiększyła się zdolność rozpoznawania emocji u innych osób, wzrosła gotowość do wyrażania słowami własnych uczuć oraz rozwinęły się kompetencje społeczne dzieci. Natomiast rodzice, którzy uczestniczyli w prelekcjach dotyczących rozwoju emocjonalnego dzieci uznali za bardzo ważne i pomocne poruszane przez nas tematy dotyczące roli akceptowania uczuć dziecka, przyzwolenia na ich wyrażanie w konstruktywny sposób oraz tego, jak rozmawiać z dziećmi o ich uczuciach a także emocjach rodziców.

Możemy zatem uznać, że cele jakie zakładaliśmy przygotowując program zostały zrealizowane. Ponadto efekty prowadzonych zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami pokazały, jak istotną rolę pełnią emocje w życiu każdego człowieka oraz jak duża jest potrzeba, aby wspierać dzieci już na wczesnym etapie rozwoju i ich rodziców, tak aby potrafili korzystać ze swoich emocji w pozytywny sposób i mogli tworzyć satysfakcjonujące więzi z innymi.

UWAGA: DNI OTWARTE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH!

Wykaz dni otwartych w warszawskich Liceach Ogólnokształcących można zobaczyć i pobrać tutaj »

Wykaz dni otwartych w warszawskich Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych można zobaczyć i pobrać tutaj »