Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom merytorycznym i obsłudze

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom merytorycznym i obsłudze Realizowanie przez Poradnię zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1, 5 m). Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka… Czytaj dalej →

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta Poradni

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta Poradni: W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dziecko i rodzic/opiekun prawny nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Osoby te powinny zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. O zdarzeniu… Czytaj dalej →

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika: Pracownicy Poradni w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego… Czytaj dalej →

JAK KSZTAŁTOWAĆ POZYTYWNĄ SAMOOCENĘ U DZIECKA

Nieraz widzimy dzieci, które nie lubią się wyróżniać w grupie, nie zabierają głosu, łatwo się poddają, idealizują innych, a siebie źle oceniają. Są to prawdopodobnie dzieci charakteryzujące się niską samooceną. Dziecko takie może być przekonane, że wszystko, co robi, jest bezwartościowe, w związku z czym łatwo się poddaje lub nawet niczego nie rozpoczyna. Nie realizuje swoich planów ani marzeń. Jest… Czytaj dalej →

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów on-line

29. kwietnia on-line, z wykorzystaniem programu Zoom, odbyło się spotkanie Sieci Współpracy Logopedów. Uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami z zakresu pracy zdalnej oraz dyskutowali na temat możliwości i ograniczeń terapii logopedycznej w czasie zawieszenia działalności placówek oświatowych. http://credit-n.ru/electronica.html http://credit-n.ru/kurs-cb.html Czytaj dalej →

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – zdalne konsultacje

Szanowni Państwo!   Przypominamy, że istnieje możliwość zdalnej konsultacji z doradcą zawodowym naszej poradni. Zachęcamy do kontaktu mailowego: poradnia.blaszczyk@wp.pl. Prosimy o podawanie w mailu numeru telefonu, znacznie ułatwi to późniejszą komunikację. http://credit-n.ru/forex.html http://credit-n.ru/offers-zaim/greenmoney-online-zaymi-za-20-minut.html Czytaj dalej →

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Drodzy Rodzice, obecnie spędzamy dużo czasu w domu z naszymi bliskimi, małżonkami, dziećmi. Być może warto wykorzystać ten czas również na to, aby jak najlepiej przygotować dziecko na pójście naszego 3- latka do przedszkola we wrześniu. Termin być może wydaje się bardzo odległy, lecz czas płynie szybko i miejmy nadzieję, że za jakiś czas wrócimy do naszego „dawnego życia”. Pójście… Czytaj dalej →

Wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu

Nie znamy jednej przyczyny autyzmu. Jest to zaburzenie neurorozwojowe o podłożu związanym ze złożonymi oddziaływaniami środowiskowymi i genetycznymi. Jego występowanie diagnozuje się na podstawie zaobserwowania przed 3 rokiem życia określonych nieprawidłowości w zachowaniu dziecka (w obszarze relacji społecznych, komunikowania się i rozwoju funkcjonalnej lub symbolicznej zabawy). W Polsce dzieci z autyzmem otrzymują diagnozę średnio w wieku 4-5 lat. Czas oczekiwania… Czytaj dalej →

KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją nadzwyczajną, wynikającą z realnego zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Poradni oraz naszych klientów, informujemy, iż Zarządzeniem Dyrektora nr 36/2020 z dnia 26.03.2020 roku zmieniona została organizacja pracy  Poradni do odwołania Poradnia będzie czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Pracownicy pracować będą pełnić dyżury na terenie placówki oraz pracować-zdalnie. Placówka nie będzie… Czytaj dalej →

Skip to content