PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy administracji:

mgr Aneta Borys – sekretarz poradni

mgr Barbara Klimczak

mgr Aleksandra Sadowska

mgr Magdalena Kotecka

Emilia Wichowska

Pracownicy obsługi:

Elżbieta Polkowska

Maryna Meleshko

Marcin Targosz

Dariusz Krupczak

 

Skip to content