PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Aneta Borys – sekretarz poradni

mgr Barbara Klimczak

mgr Aleksandra Sadowska

Emilia Wichowska

Elżbieta Polkowska

Marcin Targosz

Dariusz Krupczak

Skip to content