Informujemy iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

  • administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15, 02-495 Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 42;
  • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w PP-P nr15 – dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl;
  • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osób których dane dotyczą w celu świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej;
  • posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Klauzula informacyjna _PRACA ZDALNA

Skip to content