Zapisy na terapię logopedyczną, pedagogiczną i Biofeedback na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że od 15.06.2022 do 31.08.2022 przyjmowane będą zapisy na terapię logopedyczną, pedagogiczną oraz Biofeedback.

Zapisu dokonują rodzice/opiekunowie prawni wyłącznie poprzez złożenie w sekretariacie Wniosku o objęcie terapią (druk nr 2 dostępny na stronie internetowej http://poradnia15.pl/dokumenty/ i w sekretariacie poradni). W przypadku zapisywania dziecka na więcej niż jedną formę terapii wymagane jest złożenie oddzielnych wniosków. Nie ma możliwości dokonania zapisu drogą telefoniczną lub mailową.

Komisje kwalifikacyjne na zajęcia będą odbywały się na początku września 2022 roku (szczegółowe terminy prac komisji będą podane na stronie internetowej na początku września).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami terapii dostępnymi pod adresem http://poradnia15.pl/regulaminy-terapii lub w sekretariacie poradni. Liczba miejsc ograniczona.

Skip to content