Zaproszenie na konferencję logopedyczną współorganizowaną przez PPP15

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Konferencji Logopedycznej pt. Miejsce logopedy w edukacji włączającej – TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL, która odbędzie w dniu 4 marca 2023 r w formie on-line.
Jednym z organizatorów wydarzenia jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15.
Podczas konferencji referat wygłoszą i warsztat poprowadzą: dr Jakub Skrzek, neurologopeda, dyrektor poradni oraz mgr Dorota Leśniczuk, neurologopeda, wicedyrektor poradni.
Szczegóły w załączniku. Serdecznie zapraszamy!
Skip to content