Zmiany związane z dostępem do Poradni

W związku z prowadzonymi w sąsiedztwie budynku pracami zwracamy się z uprzejmą prośbą o korzystanie:

– od poniedziałku do piątku z bramy i furtki prowadzącej do Zespołu Szkół nr 42 i Szkoły Podstawowej nr 360 lub furtki w sąsiedztwie przystanku Szancera 02;

– w soboty z furtki w sąsiedztwie przystanku Szancera 02.

Dostęp do poradni jest możliwy przez furtkę pomiędzy wejściem do ZS42 a wejściem do PPP15.

Od poniedziałku do piątku klienci PPP15 mogą korzystać z parkingu przy ZS42 i SP360.                       W soboty parking nie będzie udostępniany.

Informujemy, że teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do poradni jest terenem prywatnym, nie będącym w administrowaniu dyrektora PPP15. Za wszelkie niezależne od nas utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Skip to content