Terminy posiedzeń komisji kwalifikacyjnych na terapię logopedyczną, pedagogiczną, Biofeedback na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że posiedzenia komisji kwalifikacyjnych na terapie w roku szkolnym 2022/2023 odbędą się w następujących terminach: – terapia logopedyczna: 05.-07.09.2022, – terapia pedagogiczna: 05.-07.09.2022, – terapia Biofeedback: 26.09.2022. Rodzice/opiekunowie prawni wszystkich zgłoszonych dzieci zostaną powiadomieni o wynikach kwalifikacji drogą telefoniczną lub SMS. W przypadku zakwalifikowania […]

Skip to content