Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom merytorycznym i obsłudze

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom merytorycznym i obsłudze Realizowanie przez Poradnię zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1, 5 m). Organizacja trybu […]

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta Poradni

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta Poradni: W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dziecko i rodzic/opiekun prawny nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Osoby te powinny zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji […]

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika: Pracownicy Poradni w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 […]

KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją nadzwyczajną, wynikającą z realnego zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Poradni oraz naszych klientów, informujemy, iż Zarządzeniem Dyrektora nr 36/2020 z dnia 26.03.2020 roku zmieniona została organizacja pracy  Poradni do odwołania Poradnia będzie czynna będzie od poniedziałku do piątku w […]

Skip to content