Możecie się Państwo kontaktować z nami poprzez E-PORADY.
Dostępne poniżej.

Po otrzymaniu zgłoszenia specjalista Poradni oceni, czy zgłoszony problem może być omawiany w ramach e-porady. Jeśli tak, udzieli pomocy wysyłając odpowiedź do zgłaszającego pocztą elektroniczną. Jeśli konsultant uzna, że problem nie może być rozwiązany przez Internet, przekaże taką informację zgłaszającemu, zaproponuje inną formę kontaktu lub podpowie, gdzie można znaleźć wsparcie i pomoc w konkretnej sprawie.

Uwaga!
E-porady NIE SĄ alternatywnym sposobem wnioskowania o opinię, orzeczenie, rejestrowania dzieci na diagnozy (to należy zrobić rejestrując się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni).

[contact-form-7 id=”1288″ title=”Formularz 1″]
Skip to content