mgr Agnieszka Kowalczyk

psycholog, psychoterapeuta

Kontakt: AgKowalczyk@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wydział Psychologii.
  • Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt.

Wybrane kursy i szkolenia:

  • Roczne szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej zaburzeń dzieci i młodzieży, Centrum Terapii Behawioralno – Poznawczej.
  • Interdyscyplinarne szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.
  • Kurs dla trenerów grupowych Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART, Warszawski Instytut Profilaktyki.
  • Szkolenie „Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń eksternalizacyjnych (ADHD, ODD) oraz zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży.
  • Roczny staż w Ogólnopolskim Telefonie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
  • 4 miesięczny staż w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia.

Zakres działań w Poradni:

  • Trening Umiejętności Społecznych.
  • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej.
Skip to content