mgr Agnieszka Kowalczyk

psycholog, psychoterapeuta

Kontakt: akowalczyk@poradnia15.pl

 

Ukończone studia:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wydział Psychologii.
 • Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Roczne szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej zaburzeń dzieci i młodzieży, Centrum Terapii Behawioralno – Poznawczej.
 • Interdyscyplinarne szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.
 • Kurs dla trenerów grupowych Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART, Warszawski Instytut Profilaktyki.
 • Szkolenie „Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń eksternalizacyjnych (ADHD, ODD) oraz zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży.
 • Roczny staż w Ogólnopolskim Telefonie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
 • 4 miesięczny staż w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia.

Zakres działań w Poradni:

 • Opieka nad Liceum Ogólnokształcącym nr 56, Liceum Ogólnokształcącym „Montessori”, Zespołem Szkół nr 42 i Szkołą Human to Human.
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej.
Skip to content