mgr Anna Błaszczyk

psycholog, doradca zawodowy

Kontakt: ablaszczyk@poradnia15.pl

 

Ukończone studia:

 • Psychologia (studia magisterskie) –Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (studia magisterskie) – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (studia podyplomowe) – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
 • Job coaching, doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne, studia podyplomowe – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Półroczny staż w Poradni dla Osób z Autyzmem Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii przy ul. Koszykowej.
 • Kurs I stopnia dla Terapeutów Integracji Sensorycznej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.
 • Liczne kursy i szkolenia kwalifikacyjne uprawniające do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej.
 • Liczne kursy i szkolenia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (narzędzi, metodologii, itp. stosowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą).

Zakres działań w Poradni:

 • Opieka psychologiczna nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 4.
 • Doradztwo zawodowe – zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne, spotkania z rodzicami.
 • Koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych w dzielnicy Ursus.
Skip to content