15.01.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy terapeutów Integracji Sensorycznej. Podczas niego Pani Elżbieta Miłosz przekazała nam informacje o nowo powstającym programie – Komputerowy Asystent Terapii Integracji Sensorycznej – KATIS. Jest on opracowywany przez zespół specjalistów pod kierownictwem Zbigniewa Przyrowskiego
z warszawskiego Centrum Procesów Sensorycznych – Sensum Mobile.

Ma on zostać uruchomiony już w tym roku – z okazji 25-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Program ten będzie wsparciem dla rodziców, a także terapeutów w diagnozowaniu, programowaniu i prowadzeniu terapii.

W dalszej części spotkania Pani Magda Czajkowska zaprezentowała sposób oceniania postawy ciała. Pokazała, jak takie badanie należy wykonać, na co zwrócić uwagę oraz jak je interpretować. Uczestnicy uzyskali tez informację, gdzie można skierować pacjenta, w celu uzyskania specjalistycznej opinii (fizjoterapeuta, ortopeda, neurolog, osteopata, neurologopeda).

Na koniec wspólnie wymieniłyśmy się przykładami ćwiczeń integrujących odruchy TOB, STOS oraz ATOS. Miałyśmy do dyspozycji sprzęt znajdujący się w sali. Razem z terapeutkami podawałyśmy przykłady ćwiczeń ze swojej praktyki oraz próbowałyśmy wymyśleć nowe propozycje takich zabaw.

Kolejne spotkanie Sieci odbędzie się 15.04.2020 r., o godz. 9:00 w tutejszej Poradni. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt z koordynatorem Sieci Współpracy: Magdalena Ulman-Soczko – tel. 503 160 099, 22 886 73 28

  


2.10.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie terapeutów Integracji Sensorycznej w ramach Sieci Współpracy. Spotkania wzbudzają coraz szersze zainteresowanie wśród terapeutów. Nasze grono powiększyło się o kolejne osoby.

Tematem spotkania były „Odruchy pierwotne (TOB, ATOS, STOS), oceniane podczas diagnozy zaburzeń przetwarzania sensorycznego”.

Terapeutki pracujące w Poradni (Magdalena Białecka, Magda Czajkowska i Magdalena Ulman-Soczko) przedstawiły charakterystykę odruchów, kiedy się pojawiają i kiedy powinny zostać wyhamowane, jakie są objawy i konsekwencje ich przedłużonego utrzymywania się. Zaprezentowały także jak powinna wyglądać procedura badania. Po wystąpieniu terapeutek, specjaliści mieli czas na wymianę informacji dotyczących trudności jakie napotykają
w swojej pracy jako diagności oraz kroków do osiągania sukcesów terapeutycznych.

15.01.2020r., godzina 9:00 to termin kolejnego spotkania. Jego tematem będą – „Ćwiczenia ruchowe sprzyjające integrowaniu odruchów pierwotnych”. Serdecznie zapraszamy do włączenia się
w działalność Sieci Współpracy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorką Sieci – Magdaleną Ulman-Soczko pod nr tel. 22-886-73-28 / tel. kom. 0-503-160-099 lub mailowo: magda.ulman@wp.pl

Magdalena Ulman-Soczko


Sieć Współpracy terapeutów Integracji Sensorycznej

15.05.2019 w Poradni PP Nr 15 odbyła się inauguracja działalności Sieci Współpracy terapeutów Integracji Sensorycznej pracujących z małymi dziećmi. Sieć będzie obejmowała swoim zasięgiem głównie Dzielnicę Ursus, ale do współpracy zapraszamy również osoby chcące rozwijać swoje zainteresowanie w zakresie SI, także spoza Ursusa.

Celem działalności Sieci będzie nawiązanie kontaktu i współpracy między terapeutami zatrudnionymi w placówkach edukacyjnych, wspólne radzenie sobie z aktualnymi problemami zawodowymi, poszerzanie i ugruntowywanie posiadanej wiedzy z zakresu SI oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Koordynatorem działania Sieci jest mgr Magdalena Ulman-Soczko, pedagog i terapeuta SI zatrudniony w PP-P nr 15.

Na pierwszym spotkaniu został zaplanowany terminarz spotkań na przyszły rok szkolny oraz tematyka najbliższego spotkania. Zebrani terapeuci mieli możliwość wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań oraz jakie tematy chcieliby poruszać na kolejnych, cyklicznych spotkaniach. Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 2.10.2019 r., na godzinę 12:30.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach Sieci współpracy terapeutów SI proszone są o kontaktowanie się z koordynatorką Sieci poprzez adres e-mail: magda.ulman@wp.pl lub telefonicznie: 22-886-73-28, kom. 0-503-160-099.

Zapraszamy!

mgr Magdalena Ulman – Soczko

Skip to content