mgr Agnieszka Gosińska

neurologopeda, terapeuta psychomotoryki, filolog polski

Kontakt: AGosinska@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Studia magisterskie na kierunku filologia polska w specjalności logopedia, specjalizacja nauczycielska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki).
 • Studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia profilowana – specjalność Wczesna Interwencja Neurologopedyczna (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie).

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego.
 • Makaton – program rozwoju komunikacji.
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego.
 • Terapia miofunkcjonalna.
 • III – etapowy kurs Psychomotoryki – uprawnienia do prowadzenia terapii psychomotorycznej w modelu belgijskim (wg Marcelle Procus i Michele Block).
 • Kurs integracji sensorycznej I stopnia.
 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka, standaryzowane narzędzie do diagnozy logopedycznej dziecka od 1. miesiąca życia do końca 9. Roku życia.
 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, standaryzowane narzędzie do oceny funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. Miesiąca do 9 roku życia.
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia.
 • Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej.
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie – Ewelina Mendala-Kwoczek.
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym.
 • Oddychanie w praktyce logopedycznej.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – od teorii do praktyki.
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów (SMURF) w dyslalii obwodowej.
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 • Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne.
 • Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem.
 • Zespół Aspergera w praktyce.
 • Autyzm – potrafię rozpoznać.
 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe.
 • Dyzartria wyzwaniem logopedy.
 • Inne szkolenia z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki logopedycznej oraz diagnozy i terapii neurologopedycznej.

Zakres działań w Poradni:

 • Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna (w tym na potrzeby zespołu orzekającego).
 • Terapia neurologopedyczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Skip to content