mgr Barbara Krajewska

pedagog

Kontakt: BarbaraKrajewska@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

  • Pedagogika, studia dzienne magisterskie – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiki.
  • Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi, studia podyplomowe – Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiki.

Wybrane kursy i szkolenia:

  • Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii – kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii. Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie.
  • Kurs Poznawczo-Behawioralnej Profilaktyki Agresji ART.
  • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych w oparciu o koncepcję T. Gordona, A. Faber i E. Mazlish.
  • Terapia Ręki.
  • Szkolenia kwalifikacyjne nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej bateriami metod do diagnozy dysleksji i dyskalkulii.

Zakres działań w Poradni:

  • Prowadzenie terapii korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów z klas IV – VIII szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami w nauce.
  • Badania pedagogiczne uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Skip to content