mgr Beata Klawczyńska-Chabros

psycholog, diagnosta, terapeuta środowiskowy

Kontakt: BKlawczynska@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

  • Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
  • Studia podyplomowe w Instytucie Psychologii UKSW – Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży.

Wybrane kursy i szkolenia:

  • Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie – kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii.
  • Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej – ścieżka specjalizacyjna: pomoc  psychologiczna dla dorosłych ofiar przemocy – Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.
  • Elementy TPB w pracy psychologa i pedagoga w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie – terapia poznawczo-behawioralna w pracy psychologa.
  • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych w oparciu o koncepcję T. Gordona, A. Faber i E. Mazlish.

Zakres działań w Poradni:

  • Opieka nad Szkołą Podstawową nr 360 i Niepubliczną Szkołą Podstawową Montessori.
  • Prowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci z cechami nadpobudliwości psychoruchowej oraz diagnoza ADHD.
  • Koordynator psychologów PPP 15 w Warszawie.
Skip to content