– Trening Umiejętności Społecznych
– Zajęcia wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
– Terapia ręki
– Koncentracja poprzez ruch
– Warsztaty ortograficzne
– Trening funkcji poznawczych z elementami matematyki
– Spotkania z Leonem – zajęcia rozwijające wiedzę emocjonalną i kompetencje społeczne

 

Skip to content