• Terapia Ręki
  • Zajęcia Ruchu Rozwijającego dla dzieci 3 -7 letnich Metodą Sherborne oraz rodziców
  • Trening Funkcji Poznawczych
  • Koncentracja przez ruch
  • TUS – kl. 7 i 8 oraz starsze
Skip to content