CO TO JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU?

Wczesne wspomaganie rozwoju to stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Podstawą do objęcia dziecka taką pomocą jest opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydana przez zespół orzekający (opis procedury wydawania opinii znajduje się w zakładce – ORZECZNICTWO).

ZADANIA ZESPOŁU realizującego wczesne wspomaganie rozwoju to m.in.:

 • opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i aktualnej diagnozy funkcjonalnej dziecka;
 • prowadzenie różnych form terapii i modyfikowanie ich wraz z aktualnymi potrzebami dziecka;
 • objęcie opieką terapeutyczno-edukacyjno-profilaktyczną całej rodziny dziecka;
 • udzielanie rodzicom wskazówek odnośnie metod i technik usprawniania rozwoju dziecka w warunkach domowych.

Praca z dzieckiem i rodziną odbywa się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. 

WWR W PPP15

W naszej poradni WWR realizowane jest przez Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w którego skład wchodzą:

 • mgr Elżbieta Miłosz – psycholog, terapeuta SI, koordynator zespołu (kontakt: EMilosz@eduwarszawa.pl),
 • mgr Dorota Kosno – pedagog specjalny,
 • mgr Anna Regner – pedagog, pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji,
 • mgr Monika Rudowicz – pedagog specjalny,
 • mgr Dorota Leśniczuk – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej,
 • mgr Agnieszka Gosińska – neurologopeda, terapeuta psychomotoryki, filolog polski,
 • mgr Agnieszka Szczodra – logopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI,
 • mgr Magdalena Ulman-Soczko – pedagog, surdopedagog, pedagog specjalny, terapeuta SI, diagnosta CAPD,
 • mgr Magdalena Białecka – fizjoterapeuta, terapeuta SI, pedagog specjalny,
 • mgr Magda Czajkowska – fizjoterapeuta, terapeuta SI, pedagog specjalny.
Skip to content