Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15
ul. Dzieci Warszawy 42
02-495 Warszawa

tel. 22-886-73-28
kom. 503-160-099

e-mail: sekretariat@poradnia15.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

/PPP15/SkrytkaESP

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie jest:
Pan Sebastian Kępka
adres e-mail:
iod.ursus@edukompetencje.pl
Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016).
  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Zarządzenie nr 6A/2021 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie z dnia 14.01.2021 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie.
Skip to content