MEDIACJE– jest to interwencja w toczące się negocjacje lub konflikt, podjęta przez akceptowaną trzecią stronę, która nie ma autorytatywnej władzy pozwalającej na podjęcie decyzji rozstrzygającej spór, lecz pomaga stronom w dobrowolnym osiąganiu przez nie wzajemnie akceptowanego porozumienia w sprawach spornych.

Spotkania mediacyjne odbywają się na terenie Poradni po wcześniejszym ustaleniu terminu. Czas sesji mediacyjnej to 60-90 minut. W zależności od postępów i zaangażowania w wypracowanie porozumienia potrzeba 4-7 spotkań.

Mediatorem w naszej poradni jest mgr Celina Tymińska, mail: CTyminska@eduwarszawa.pl

INTERWENCJA KRYZYSOWA – celem programu jest wsparcie dyrektorów szkół w budowaniu systemu strategii antykryzysowej na terenie placówki, rozwiązywanie konfliktów, zapewnienie wsparcia psychicznego społeczności szkolnej w sytuacji kryzysu, poważnych wypadków losowych, tragedii.

Koordynatorem programu jest mgr Magdalena Przymus, mail: MPrzymus@eduwarszawa.pl

Skip to content