Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna to proces, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub w zachowaniu. Potocznie nazywa się ją badaniem. Nie ma jednak nic wspólnego z wizytą u lekarza. W czasie spotkania z psychologiem, pedagogiem lub logopedą, dziecko lub nastolatek wykonuje szereg zadań, których celem jest określenie możliwości dziecka, w tym trudności i uzdolnień oraz jego kondycji psychicznej. Diagności w swojej pracy stosują nowoczesne, wystandaryzowane testy psychologiczne, pedagogiczne oraz logopedyczne.

Badanie trwa ok. 2 – 3 godziny – w zależności od powodu zgłoszenia (psycholog, pedagog, logopeda), dlatego też rodzice ustalając termin, muszą zarezerwować sobie na ten dzień odpowiednią ilość czasu.

W trosce o dobro dziecka i rzetelność prowadzonej diagnozy:
• Dziecko powinno być zdrowe (bez gorączki, kataru, nie w trakcie leczenia i nie bezpośrednio po nim, bez opatrunków gipsowych, itd.). Jeśli dziecko jest chore lub z jakichś innych powodów nie może być badane w danym dniu, rodzic informuje o tym Poradnię i termin badań zastanie wyznaczony ponownie.
• Dziecko powinno być wypoczęte (odpowiednia liczba godzin snu w przeddzień wizyty) i po zjedzonym śniadaniu lub z przygotowaną kanapką, którą zje w trakcie przerwy między badaniami.

Dziecko powinno być zaopatrzone w niezbędne mu przybory, rzeczy, których potrzebuje do normalnego funkcjonowania (okulary, aparat słuchowy). Jest to bardzo istotne z uwagi na wyniki badań, gdyż próby testowe są w dużym stopniu uzależnione od tego, czy dziecko dobrze widzi i słyszy.

Skip to content