mgr Ewa Pietrzela

psycholog, psychoterapeuta

Kontakt: EPietrzela@eduwarszawa.pl 

Ukończone studia:

 • Społeczna Psychologia Kliniczna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie).
 • Studium Pedagogiczne (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie).
 • Całościowe, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym i psychodynamicznym, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie).

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Vademecum Gestalt (roczne szkolenie, Grupa Synapsis oraz ITG Kraków).
 • Porozumienie bez Przemocy (NVC), stopień zaawansowany (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń).
 • Warsztaty z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży oraz spotkania grupy seminaryjno-superwizyjnej poświęcone psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu psychoanalitycznym (Mabor Centrum Psychologiczno-Medyczne w Warszawie).
 • Decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalistycznego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.
 • Staż w oddziale dziennym, psychiatrycznym dla dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie.
 • Staż w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Superwizje dla psychoterapeutów z PPP (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń).

Zakres działań w Poradni:

 • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży.
 • Konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców z rejonu poradni.
Skip to content