mgr Dorota Leśniczuk

neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Kontakt: DLesniczuk@eduwarszawa.pl

 

Ukończone studia:

 • Studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie).
 • Podyplomowe Studia Neurologopedii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
 • Studia glottodydaktyczne w zakresie programu wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w Warszawie).
 • Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny” – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Technika mowy i higiena głosu.
 • Diagnoza i terapia jąkania.
 • Diagnoza i terapia afazji.
 • Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych.
 • Rehabilitacja logopedyczna głosu pacjentów po laryngektomii całkowitej.
 • Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem.
 • Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.
 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe.
 • Wczesna interwencja logopedyczna.
 • Diagnoza i terapia dysfagii.
 • Masaż logopedyczny.
 • Kinesiology taping – plastrowanie dynamiczne w logopedii.
 • Karmienie Terapeutyczne Human Touch.
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym.
 • Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych przez PEG lub sondę.
 • Program Rozwoju Komunikacji Makaton.
 • Metoda werbo-tonalna.
 • Niemowlak u logopedy.
 • Od zabawy do mówienia.
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt.
 • Badania słuchu w pracy logopedy.
 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego.
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R.
 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka.
 • MFS (Multifunction System).
 • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna.
 • Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem.
 • Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika.
 • LogoPODRÓŻE małe i DUŻE.
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego.
 • Techniki leczenia ortodontycznego a mioterapia.
 • Miofrenuloplastyka dla logopedów.
 • Cechy dysmorficzne jamy ustnej w diagnozie logopedycznej.
 • Stymulacja bazalna.
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
 • Program Ruch dla Uczenia się (Move to Learn).
 • Inne szkolenia z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki logopedycznej oraz diagnozy i terapii neurologopedycznej.

Zakres działań w Poradni:

 • Diagnoza neurologopedyczna (w tym na potrzeby zespołu orzekającego).
 • Koordynator Sieci Współpracy Logopedów.
Skip to content