Konsultacje dla nauczycieli”

mgr Joanna Iwona Kowalczyk – ekspert z listy MEN w zakresie:

  • pedagogika
  • filologia polska
  • logopedia
  • zarządzanie oświatą

udziela konsultacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.


Zaproszenie do Sieci Współpracy Logopedów

W imieniu swoim i wszystkich uczestników

serdecznie zapraszam do włączenia się w działania

Sieci Współpracy Logopedów

przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie

Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy:

dlesniczuk@poradnia15.pl

lub telefoniczny (PPP15):

503 160 099, 22 886 73 28

 

Zapraszam do zapoznania się z aktualnościami oraz z krótką prezentacją dotyczącą naszej działalności.

Prezentacja Sieci Współpracy Logopedów

mgr Dorota Leśniczuk

Koordynator Sieci

neurologopeda PPP15


Doradcy zawodowi

Serdecznie zapraszamy doradców edukacyjno-zawodowych pracujących w szkołach podstawowych (również w oddziałach gimnazjalnych) i ponadpodstawowych do udziału w spotkaniach Sieci Kreatywnych Doradców Zawodowych.

Sieć Kreatywnych Doradców Zawodowych zrzesza doradców edukacyjno-zawodowych ze szkół i Poradni w dzielnicach: Wilanów (koordynator i założyciel Agnieszka Dobbek Szuta z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24), Mokotów (koordynator i założyciel Iwona Środka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8), Ursus (koordynator Anna Błaszczyk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15) oraz Śródmieście ( koordynator Ewa Rostańska-Ciach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1).

Podczas cyklicznych, odbywających się na przełomie całego roku spotkań, zawsze realizujemy trzy bloki tematyczne:

  • BLOK 1: „Co w trawie piszczy?”, podczas którego omawiane są aktualności, udzielane informacje na temat bieżących wydarzeń (konferencji, szkoleń), nowych metod pracy z młodzieżą, ciekawych artykułów i publikacji.
  • BLOK 2: „Spotkania z Ekspertem” polega na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami uczestników Sieci, lub gości wewnętrznych we wskazanej wcześniej tematyce.
  • BLOK 3: „Zwiedzanie Szkół” umożliwia nam poznanie placówek, obserwowanie uczniów w trakcie procesu dydaktycznego, zapoznanie się z kadrą nauczycielską.

 

Sieć Współpracy terapeutów Integracji Sensorycznej

15.05.2019 w Poradni PP Nr 15 odbyła się inauguracja działalności Sieci Współpracy terapeutów Integracji Sensorycznej pracujących z małymi dziećmi. Sieć będzie obejmowała swoim zasięgiem głównie Dzielnicę Ursus, ale do współpracy zapraszamy również osoby chcące rozwijać swoje zainteresowanie w zakresie SI, także spoza Ursusa.

Celem działalności Sieci będzie nawiązanie kontaktu i współpracy między terapeutami zatrudnionymi w placówkach edukacyjnych, wspólne radzenie sobie z aktualnymi problemami zawodowymi, poszerzanie i ugruntowywanie posiadanej wiedzy z zakresu SI oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Koordynatorem działania Sieci jest mgr Magdalena Ulman-Soczko, pedagog i terapeuta SI zatrudniony w PP-P nr 15.

Na pierwszym spotkaniu został zaplanowany terminarz spotkań na przyszły rok szkolny oraz tematyka najbliższego spotkania. Zebrani terapeuci mieli możliwość wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań oraz jakie tematy chcieliby poruszać na kolejnych, cyklicznych spotkaniach. Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 2.10.2019 r., na godzinę 12:30.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach Sieci współpracy terapeutów SI proszone są o kontaktowanie się z koordynatorką Sieci poprzez adres e-mail: magda.ulman@wp.pl lub telefonicznie: 22-886-73-28, kom. 0-503-160-099.

Zapraszamy!

mgr Magdalena Ulman – Soczko

Skip to content