Godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15

Poniedziałki 7:30 – 19:30
Wtorki 7:30 – 19:30
Środy 7:30 – 19:30
Czwartki 7:30 – 19:30
Piątki 7:30 – 19:30
Soboty 8:00 – 13:00

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.30.

Odbiór opinii i informacji możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00.  Przy odbiorze wymagane jest potwierdzenie tożsamości rodzica/opiekuna/osoby upoważnionej.

 

Skip to content