PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pracownicy administracji i obsługi:

mgr Aneta Borys – kierownik gospodarczy

mgr Barbara Klimczak – starszy referent

Emilia Wichowska – starszy referent

mgr Magdalena Kotecka – referent

mgr Aleksandra Sadowska – młodszy referent

Marcin Targosz – administrator systemów komputerowych

Elżbieta Polkowska – starsza woźna

Maryna Meleshko – woźna

Dariusz Krupczak – konserwator

Skip to content